چهل و پنجمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- پیام نور خوراسگان - تابستان 98

تاریخ:
تابستان 1398
مکان: مشهد مقدس - اردوگاه شهید هاشمی نژاد

تعداد افراد شرکت کننده: 59 نفر       


طی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی پیام نور اصفهان چهل و جهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم بر گزار شد. در این دوره 59نفر از علاقمندان آموختن مباحث روخوانی و روانخوانی و روش تدریس طی 100 آموزشی به فراگیری مباحث مطروحه توسط اساتید مجرب پرداختند.گزارش تصویری