چهل و چهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - پیام نور اصفهان تابستان 98

تاریخ:
 تابستان 1398
مکان: پیام نور اصفهان

تعداد افراد شرکت کننده: 44 نفر       


طی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی پیام نور اصفهان چهل و جهارمین دوره دانشجو معلم قرآن کریم بر گزار شد. در این دوره 44 نفر از علاقمندان آموختن مباحث روخوانی و روانخوانی و روش تدریس طی 100 آموزشی به فراگیری مباحث مطروحه توسط اساتید مجرب پرداختند.گزارش تصویری