چهل و سومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم- طرح ملی - مشهد مقدس - تابستان 1398

تاریخ:
 تابستان 1398
مکان: مشهد مقدس - اردوگاه شهید هاشمی نژاد

تعداد افراد شرکت کننده: 86 نفر       


طی های بعمل آمده از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی چهل و سومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم بر گزار شد. در این دوره 86 نفر از علاقمندان آموختن مباحث روخوانی و روانخوانی و روش تدریس طی 70 آموزشی به فراگیری مباحث مطروحه توسط اساتید مجرب پرداختند.گزارش تصویری