چهل و دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم - اختتامیه سال 97

چهل و دومین دوره دانشجو معلم قرآن کریم/اختتامیه طرح در سال 96
تاریخ:
22 الی 24 اسفند 1397
مکان: خراسان رضوی- نیشابور

تعداد افراد شرکت کننده: 18 نفر


سومین اختتامیه طرح ملی «دانشجو معلم قرآن کریم» به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و به میزبانی جهاد دانشگاهی نیشابور امروز 24 اسفندماه در نیشابور برگزار شد. در این دوره خانم ها سمیه کیانی از شهرکرد - زهرا صدیقی از خمین  به عنوان دانشجو معلم سال انتخاب شدند.


اسامی شرکت کنندگان در اردوی نخبگان دانشجو معلم – زمستان 97

استان

نام دانشجو معلم 

ردیف

مسئول

سلما آرام

1

تهران

رقیه پلهم عباسی

2

تهران

نجیبه قدیانی

3

تهران

بشری الموسوی

4

تهران

ملیحه زاهدیان

5

تهران

مریم فرجی پور

6

تهران

یوسف بعاجی

7

فارس

فریبا عقدکی

8

فارس

لیلا شیروانی

9

فارس

مرضیه سادات رسولی

10

فارس

طاهره طیبی پور

11

چ محال بختیاری

محبوبه کیانی

12

چ محال بختیاری

فاطمه آدینه

13

چ محال بختیاری

فاطمه امیری

14

چ محال بختیاری

زینب صادقی

15

مرکزی

زهرا صدیقی

16

همدان

مریم بیگدلو

17

شیروان

الهام صحرایی

18

گزارش تصویری