فاطمه شمسنام و نام خانوادگی: فاطمه شمس
تاریخ تولد: 1353
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته: الهیات / کلام امامیه
نام دانشگاه: قرآن و حدیث شهرری

دوره های برگزار کرده:
حفظ موضوعیه کودکان وروخوانی روانخوانی نور
حلیه القرآن1 / تئوری وعملی درسطح دختران دبیرستان وبانوان خانه دار
شهر فعالیت: تهران / اسلامشهر / شورآباد

گزارش تصویری